old site 

 

 

Adieu HŰtel au bord du Rhin

juli 2008

Aalmarktproject Leiden definitief van de baan
LEIDEN - De gemeente Leiden en Bouwfonds MAB zijn in overleg met elkaar tot de conclusie gekomen dat de ontwikkelovereenkomst met betrekking tot het Aalmarktproject tussen de beide partijen beŽindigd zou moeten worden. Het college heeft een besluit genomen tot beŽindiging van de overeenkomst met Bouwfonds MAB. Recent is er discussie ontstaan over de oorspronkelijke uitgangspunten en het ambitieniveau.
Om het Aalmarktproject alsnog samen te realiseren, heeft Bouwfonds MAB op verzoek van de gemeente onlangs een realisatieovereenkomst aangeboden. Deze bleek voor de gemeente Leiden niet haalbaar.
In 2005 sloten MAB en de gemeente Leiden een overeenkomst voor de ontwikkeling van het centrumproject Aalmarkt in Leiden. Het totale project omvatte 20.000 m2 winkeloppervlakte, 100 te herontwikkelen en nieuw te realiseren woningen en een parkeergarage voor bewoners met 90 plaatsen. In het winkeloppervlakte was het warenhuis van V&D meegenomen dat in handen is van Fortis. 

 
 
De Gemeente Leiden heeft bij monde van Wethouder M.D.J. Witteman besloten de stichting Hotel au bord du Rhin, haar zetel te ontnemen. Dit betekent dat het studenthuis Hotel au bord du Rhin per 1 juli leeg zal moeten worden opgeleverd. Zie hier de brief van Witteman. Het Aalmarkt project waarvoor het studentenhuis moet worden ontbonden zal in de komende 5-10 jaar niet aanvangen en wellicht nimmer. De studenten zijn bereid de kosten voor brandveiligheid voor hun rekening te nemen en toch staan ze op straat? De Gemeente heeft er geen zin, terwijl Leiden een studentenstad is? Weer een staaltje van politieke incompetentie, maar ach daar staat Leiden om bekend. Wethouder Keur is er na bijna een jaar als wethouder nog niet in geslaagd een sluitende begroting te maken. De gemeente Leiden is onder preventief toezicht van de provincie Zuid-Holland geplaatst. En minister Pechthold van de Mickey Mouse partij die het kabinet liet vallen heeft hier zijn stage gelopen; een goede leerschool is niet geweest. Bij een aantal percelen vergat de gemeente de zittende huurders te melden dat er een onteigeningsprocedure startte. Bij de panden van de apotheek aan de Mandemakersteeg heeft de gemeente niet aangetoond dat onteigening nodig is en bij Aalmarkt 18 ontbreekt de noodzaak tot onteigening helemaal, omdat de eigenaar de nieuwe bestemming zelf kan realiseren. "Al met al een flinke blunder van de gemeente die voor forse vertraging zal zorgen. Volgens deskundigen zal een nieuwe onteigeningsprocedure zeker anderhalf jaar duren," (gepubliceerd februari 2007).

Waarom mogen de studenten van Hotel au bord du Rhin niet in hun huisch blijven totdat het Aalmarkt project haar aanvang neemt. Waar de studenten zullen zorgen voor en investeren in een brandveilig huis, conform de normen van de brandweer. Resultaat: nu moet de Gemeente Leiden een anti-kraak beweging inhuren en 14 studenten op straat zetten!

Op vrijdag 29 juni om 21.00 vindt de begrafenis van Hotel au bord du Rhin plaats. Condoleances per email op deze site.

Lees hier verder in het Leids Dagblad.

 

---->memoria Aubord online

 

 

  info@aubord.com  
  Aalmarkt 19-20, NL-2311 EC  Leiden, The Netherlands  
  +31 (0)71-5132598  
  Postbank: t.a.v. Les Mages/I. Lawerman Rotterdam, Giro 7525794   
 

 

 
  These pages were last updated on 07/10/08 15:40:38.